Mesto sto veží. Keďže ju máme pomerne...

...blízko, snažím sa ju navštevovať najčastejšie ako to len ide. Skvelá kuchyňa, veľa zahraničných turistov, výborné pivo. ;-)

katarinah
Praha